จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

โรงเรียนบ้านหนองหว้า  ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์  ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ในวันที่  28  กรกฎาคม  2560

ติดต่อเรา