กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2560

วันที่  12  สิงหาคม  2560

ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

มีการทอดผ้าป่า  มอบทุนการศึกษา

และการแสดงของนักเรียน

 

ติดต่อเรา