โรงเรียนบ้านคลองนางาม ทัศนศึกษามหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ 2560 ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ผอ.กาญจนา  สุภาศาสตร์  นำคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองนางาม

 ทัศนศึกษาในงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2560  เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560

 “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”

ติดต่อเรา