เรียนรู้วิทยาศาสตร์นอกสถานที่

โรงเรียนบ้านลุงพลู

ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาตร์

ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์สระแก้ว

เมื่อ วันศุกร์ ที่ ๑๘ สิงหาคม  ๒๕๖๐

*********

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Message us