สัปดาห์วิทยาศาสตร์โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และบ้านหลังที่สอง ของเด็กปฐมวัย ณ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งมีการจัดการแสดงนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์และการแสดงบนเวทีให้ผู้ร่วมงานรับชม ซึ่งมีผู้ปกครองและนักเรียนร่วมงานกันอย่างมากมาย

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   ถ่ายภาพ/รายงาน

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

เรือง จันทพันธ์ อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา