ดาวน์โหลด และส่งแบบทดสอบ อ่านเขียน เดือนสิงหาคม 2560

ดาวโหลดแบบทดสอบวัดผลการอ่านการเขียน ป.1- ม. 3 เดือน สิงหาคม 2560ได้ตามลิ้งด้านล่าง  และ รายงานผลทาง E-mes ภายในเดือนสิงหาคม 2560

1.เครื่องมือประเมินการอ่านการเขียน ชั้น ป.1-6  https://goo.gl/BhsdkQ

2.เครื่องมือประเมินการรู้เรื่องการอ่าน PISA ชั้น ม 1-3  https://goo.gl/xdxFq4

(มีข้อสงสัย สอบถามได้ที่ ศน.ประไพ ฉายอรุณ)

ติดต่อเรา