การทดสอบประเมินข้าราชการครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3

ตามที่ สพฐ. ได้กำหนดให้มีการทดสอบประเมินข้าราชการครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3) ด้วยระบบ TEPE Online นั้น บัดนี้ สพฐ. ได้ดำเนินการทดสอบครูผู้สอนฯ (เสมือนจริง) ในวันที่ 19 สิงหาคม 2560 โดย สพป.สระแก้ว เขต 1 เข้ารับการทดสอบ ณ โรงเรียนสระแก้ว วิชาคณิตศาสตร์ เข้ารับการทดสอบเวลา 09.00 – 12.15 น วิชาวิทยาศาสตร์เข้ารับการทดสอบเวลา 13.00 – 16.15 น. สพป.สระแก้ว เขต 1 จะดำเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งโรงเรียนต่อไป

ติดต่อเรา