อบรมการใช้โปรแกรม google form

วันที่ 16 สิงหาคม 2560 นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อํานวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 บรรยายพิเศษการใช้โปรแกรม google form เพื่อขับเคลื่อนแนวทางการปฏิบัติงานที่สนองต่อยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 และเพิ่มประสิทธิภาพการติดต่อสื่อสารระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากับสถานศึกษา ณ หอประชุมบุนนาค (สพป.สระแก้ว เขต 1) โดยมีข้าราชการในสังกัดเข้ารับการอบรม จำนวน 50 คน  รับชมบรรยากาศการอบรมย้อนหลังได้ที่   https://www.facebook.com/100013811600586/videos/322026381601079/?id=100013811600586

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

เรือง จันทพันธ์

ติดต่อเรา