ปลูกดอกดาวเรือง รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง รัชกาลที่ 9

วันที่  9  สิงหาคม  2560

ท่านผอ.วิจิตร นิลฉวี   พระอาจารย์เจ้าอาวาสวัดสวนป่า

ท่านสท.ยาใจ พิพัฒน์วัฒนโรจน์   ผู้นำชุมชน  คณะครู   ผู้ปกครองนักเรียน

ชาวบ้านสวนป่าวังน้ำเย็นและนักเรียนทุกคน

ร่วมพลังแรงพลังใจ ปลูกต้นดอกดาวเรือง

เพื่อรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9

ติดต่อเรา