ทัศนศึกษาปราสาทสด๊กก๊อกธมและสวนน้ำดรีมเมอร์วอเตอร์ปาร์ค

วันที่  27  กรกฎาคม  2560

ทางโรงเรียนพานักเรียนไปทัศนศึกษาปราสาทสด๊กก๊อกธม

และสวนน้ำดรีมเมอร์วอเตอร์ปาร์ค

เพื่อเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา