ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

วันที่  27  กรกฎาคม  2560

ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรม

ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา  รัชกาลที่ 10

เพื่อแสดงความจงรักภักดี และถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระราชกุศล

ติดต่อเรา