โครงการเสริมทักษะการเรียนรู้ “กิจกรรมค่ายทักษะชีวิต”

แจ้งโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในอำเภอคลองหาด และอำเภอวังสมบูรณ์ สามารถส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าอบรม และครูผู้ควบคุม โครงการเสริมทักษะการเรียนรู้ “กิจกรรมค่ายทักษะชีวิต” ได้ที่ e-mail : [email protected] เอกสารดังแนบ

scan0003

ติดต่อเรา