ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

วันที่ ๑๒  สิงหาคม ๒๕๖๐ นายเรือง จันทพันธ์ รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ (รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑) นำข้าราชการในสังกัดร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ร่วมกับข้าราชการทุกภาคส่วนและประชาชนชาวจังหวัดสระแก้ว ณ หน้าศาลากลางจังหวัดสระแก้ว จากนั้นได้เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ หอประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

เรือง จันทพันธ์ อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา