ร่วมกิจกรรมวันแม่ กับ อ.บ.ต.โคกปี่ฆ้อง

โรงเรียนบ้านลุงพลู 

เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม

เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง

เมื่อ วันศุกร์ ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

*****************

 

 

ติดต่อเรา