กิจกรรมวันแม่ ปี ๒๕๖๐

โรงเรียนบ้านลุงพลู

จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ   ปี ๒๕๖๐

เมื่อวันพฤหัสบดี  ที่ ๑๐   สิงหาคม  ๒๕๖๐

ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านลุงพลู

**********

ติดต่อเรา