กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 08.000 น.เป็นต้นไป

Message us