ดาวน์โหลดแผนจัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

  1. ดาวโหลดแผนการจัดการเรียนรู้  http://www.krooupdate.com/news/newid-1899.html
  2. รายการประเมินพอเพียง   
  3. หลักสูตรพอเพียง  
  4. แบบประเมินตนเอง โรงเรียน            (หมายเหตุ  หากลิ้งมีปัญหา ให้ดาวน์โหลดจากเวปด้านบนโดยตรง)
ติดต่อเรา