กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560  โรงเรียนบ้านคลองทราย

ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2560และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

 

Message us