ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและหลักเกณฑ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 มีกำหนดการจัดงานดังนี้

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2560

ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก วันที่ 4-6 มกราคม 2561

ระดับชาติ วันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2561

สามารถติดตามรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://central67.sillapa.net/sp-skw1/ และ www.sillapa.net รายละเอียดดังแนบ

scan0002

scan0003

scan0004

scan0001

ติดต่อเรา