สพม.เขต 22 ขอความอนุเคราะห์ การบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ขอความอนุเคราะห์ การบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

  ด้วย จังหวัดนครพนม ได้เกิดอุทกภัยจากอิทธิพลพายุเซินกา พัดถล่ม เกิดน้ำท่วมสูงในพื้นที่จังหวัดนครพนม เป็นบริเวณกว้าง โรงเรียนหลายแห่งถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหาย นักเรียนและผู้ปกครองได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภคเป็นจำนวนมาก ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ร่วมกับ สโมสรลูกเสือริมฝั่งโขง นครพนม ได้จัดตั้งศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยดังกล่าว โดยผู้ที่มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 หรือโอนเงินเข้าบัญชีกรุงไทย   เลขที่บัญชี 408 083870 0 ชื่อบัญชี “รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยในสถานศึกษา สพม.22 ” 

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อเรา