สพม. 32 ขอความอนุเคราะห์ การบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ขอความอนุเคราะห์ การบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

  ด้วย จังหวัดสกลนครได้เกิดอุทกภัยจากอิทธิพลพายุเซินกา พัดถล่ม เกิดน้ำท่วมสูงในพื้นที่จังหวัดสกลนคร เป็นบริเวณกว้าง โรงเรียนหลายแห่งถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหาย นักเรียนและผู้ปกครองได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภคเป็นจำนวนมาก ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จึงได้จัดตั้งศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยดังกล่าว โดยผู้ที่มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 หรือโอนเงินเข้าบัญชีกรุงไทย   เลขที่บัญชี 412 3 08163 0 ชื่อบัญชี “เงินบริจาคเพื่อพัฒนาการศึกษา สพม.32 ” 

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1