ขอความอนุเคราะห์ การบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1 ขอความอนุเคราะห์ การบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

  ด้วยเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 จังหวัดสกลนครได้เกิดอุทกภัยจากอิทธิพลพายุเซินกา พัดถล่ม เกิดน้ำท่วมสูงในพื้นที่จังหวัดสกลนคร เป็นบริเวณกว้าง โรงเรียนหลายแห่งถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหาย นักเรียนและผู้ปกครองได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภคเป็นจำนวนมาก ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จึงได้จัดตั้งศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยดังกล่าว โดยผู้ที่มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสกลนคร เลขที่บัญชี 347 2 459 80 3 ชื่อบัญชี สวัสดิการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อเรา