ขอความอนุเคราะห์การรับความช่วยเหลือ กรณีนักเรียนป่วยเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ขอความอนุเคราะห์การรับความช่วยเหลือ กรณีนักเรียนป่วยเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว เนื่องจากในเด็กชายวัชระ กันทะ นักเรียนชั้น ป. 2 โรงเรียนบัวสลีวิทยา อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เข้ารับการรักษาตัวโดยใช้เคมีบำบัดอย่างต่อเนื่อง ณ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ในการนี้จึงขอความอนุเคราะห์ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์ตามกำลังศรัทธาโดยโอนเงินเข้าบัญชีกองทุนช่วยเหลือเด็กนักเรียน สพป.เชียงราย เขต 2 ชื่อบัญชี นางจันทร์จิรา ตั๋นคำ และเด็กชายวัชระ กันทะ ธนาคารออมสิน สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก เลขที่ 020 221 435 405

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อเรา