ค่ายปฎิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นเฉลิมพระเกียรติ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ ได้เข้าร่วปฎิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นเฉลิมพระเกียรติในวันที่ 9-11 สิงหาคม 2560 ณ วัดศาลาลำดวน

   

ถนอมจิตร พอใจ  รายงาน

ติดต่อเรา