ขอเชิญร่วมโครงการประกวดผลงานทางการศึกษาวิทยาศาสตร์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญร่วมโครงการประกวดผลงานทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 24 พ. ศ. 2560 ของมูลนิธิเทโรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โดยให้ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ทั้งโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ที่มีผลงานดีเด่นในการสร้างสรรค์และริเริ่มทางการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ www.ttsf.or.th

ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2560

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์  รายงาน

ติดต่อเรา