พัฒนาเยาวชน พ้นภัยยาเสพติด นายศานิตย์ นาคสุขศรี อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวิทยาลัยชุมชนสระแก้วร่วมใจต้านภัยยาเสพติด

พัฒนาเยาวชน พ้นภัยยาเสพติด นายศานิตย์ นาคสุขศรี อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวิทยาลัยชุมชนสระแก้วร่วมใจต้านภัยยาเสพติด จิตอาสา พัฒนาเยาวชน พ้นภัยยาเสพติด วันที่ 5 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านธารนพเก้า เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน เยาวชนของชาติ ให้ตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด โดยทางคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ได้ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่

ติดต่อเรา