โครงการ Thailand ICT youth challenge 2017

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการ Thailand ICT youth challenge 2017 เพื่อสนับสนุนให้มีเด็กนักเรียนความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์และแสดงออกอย่างที่ และผลงานที่จัดทำขึ้นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ได้จริง สำหรับโรงเรียน ชุมชน และเพื่อการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02 661 7750 ,086- 339 4652 และ www.taictyouth.com 

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์  รายงาน

ติดต่อเรา