ประชุมโครงการรณรงค์เพื่อส่งเสริม ต้นกล้าความดี

วันนี้ (8 สิงหาคม 2560) นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว คณะครู มีโอกาสต้อนรับท่านทูตจันทร์ทิภา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี และ ท่านทูตพลเดช วรฉัตร ที่ปรึกษาโครงการรณรงค์เสริมสร้าง ต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี จากกระทรวงต่างประเทศ และประชุมการเตรียมสถานที่จัดงานโครงการรณรงค์เสริมสร้าง ต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี ที่จะจัดขึ้นในโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ในการเข้าร่วมเรียนรู้กิจกรรมเรียนรู้ในเมืองพอเพียง และกิจกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้บนเวที ในวันที่ 18-19 กันยายน 2560

ติดต่อ สพป.สก.1