รับทุนการศึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว ปี 2560

     สพป.สระแก้ว เขต 1  ได้รับแจ้งรายงานจากอำเภอสระแก้วว่า

ให้นักเรียนไปรับทุนการศึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว

ในวันที่ 12  สิงหาคม  2560  ณ ห้องประชุมปางสีดา  

ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว  โดยให้นักเรียนไปรายงานตัวพร้อมกัน

ตั้งแต่เวลา 07.00  น.  ตามบัญชีรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุน

ที่แนบมาพร้อมนี้

11111

ติดต่อเรา