ดาวน์โหลดประกาศผลการประกวดกิจกรรมประวัติศาสตร์ที่ใช้ทักษะทางประวัติศาสตร์และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น

อ้างถึง หนังสือ สพป.สระแก้ว ที่ ศธ 04153/ว 2508 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2560 เรื่อง ประกาศผลการประกวดกิจกรรมประวัติศาสตร์ที่ใช้ทักษะทางประวัติศาสตร์และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ด้วยมีเหตุขัดข้อง โรงเรียนในสังกัด สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ คลิกที่นี่คลิกที่นี่

ติดต่อเรา