ประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ประจำเดือนสิงหาคม 2560

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 จัดประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ประจำเดือนสิงหาคม 2560 ณ หอประชุมบุนนาค (รวมใจภักดิ์) สพป.สระแก้ว เขต 1 โดยมีนายเรือง จันทพันธ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธาน 

รุ่งตะวัน โรจนธร ธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

ติดต่อเรา