ดาวน์โหลดรายชื่อโรงเรียนที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

อ้างถึง หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 ที่ ศธ 04153/ว2509 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2560 เรื่อง อบรมเชิงเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ด้วยเหตุขัดข้องทางเทคนิค จึงแจ้งให้โรงเรียนดาวน์โหลดเอกสารแนบได้ที่นี่ คลิกที่นี่

ติดต่อ สพป.สก.1