ติดตามการเรียน การสอนภาษาอังกฤษ PLC

      คณะศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว  เขต  1 เข้าเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษในห้องเรียนตามกระบวนการ PLC  โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์  เมื่อวันศุกร์ ที่  4  สิงหาคม  2560


โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ติดต่อเรา