การประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา สพป.สระแก้ว เขต 1

นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อํานวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ได้มอบเกียรติบัตรให้นายชวลิต แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179  ที่เด็กชายสิทธิศักดิ์ เดชช่วง นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179  เป็นผู้ที่ได้คะแนนเต็มในการทดสอบความสามารถด้านเหตุผล (Reasoning Abilites) จากการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test:NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมบุญนาค (รวมใจภักดิ์) สพป.สระแก้ว เขต 1 วันที่ 7 สิงหาคม 2560

ติดต่อเรา