โครงการอบรมเยาวชนช่อสะอาด ” ปลูกคนดี เริ่มที่ใจ “

โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ได้มีส่วนร่วมโครงการอบรมเยาวชนช่อสะอาด ” ปลูกคนดี เริ่มที่ใจ ” วันที่ 5-6 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านแสงจันทร์

ติดต่อ สพป.สก.1