การแข่งขันกีฬานักเรียนระดับมัธยมศึกษา “สพฐ.-เอ.พี.ฮอนด้า เรดแชมป์เปี้ยน” แข่งขันทักษะฟุตบอลชิงแชมป์ไปอังกฤษ

           ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการจัดโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับมัธยมศึกษา “สพฐ.-เอ.พี.ฮอนด้า เรดแชมป์เปี้ยน” แข่งขันทักษะฟุตบอลชิงแชมป์ไปอังกฤษ  และมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7  ดำเนินการคัดเลือกทีมโรงเรียนในเขตพื้นที่ จังหวัดละ 5 ทีม  โดยนักกีฬามีอายุระหว่าง 12-15 ปี เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2545 – 31 ธันวาคม 2548  โรงเรียนที่สนใจสามารถส่งใบสมัครโดยตรงไปยัง สพม. เขต 7  ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2560    รายละเอียดตามเอกสารแนบ  1. หนังสือนำส่ง / 2. รายละเอียดการแข่งขันฯ

ติดต่อ สพป.สก.1