ค่ายเพิ่มเวลารู้ : OBEC Active Learning Camp

โรงเรียนบ้านวังวน ได้จัดกิจกรรม ค่ายเพิ่มเวลารู้ : OBEC Active Learning Camp  วันที่ 2 สิงหาคม 2560
โดยในกิจกรรม นายจรินทร์ ถาวรสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังวน  ได้เป็นประธานในพิธี ได้เปิดค่ายเพิ่มเวลารู้
มีจำนวน นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมค่าย ในครั้งนี้ จำนวน 92 คน   โดยในการจัดค่าย  แบ่งออกเป็นกิจกรรมดังต่อไปนี้
1. กิจกรรม สลับเปลี่ยน เวียนคำศัพท์  2.กิจกรรม ประดิษฐ์พวงกุญแจ 3.กิจกรรม ทำง่ายๆสไตล์แซนวิช 4.กิจกรรม รักจากใจลูกเพื่อแม่(ทำดอกมะลิ)

ผลการจัดกิจกรรม   นักเรียนมีความพึงพอใจ  ได้รับความรู้และสนุกกับการจัดกิจกรรรมค่ายเพิ่มเวลารู้ ในครั้งนี้มาก

ติดต่อเรา