ขอเชิญข้าราชการครู สมัครเข้าร่วมการสรรหาครูเกียรติคุณผู้ตามรอยพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน

สมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์  ขอเชิญข้าราชการครู ทั้งครูที่ปฏิบัติการสอนและครูที่เกษียณอายุราชการแล้ว (แต่ยังปฏิบัติงานครูอยู่) สมัครเข้าร่วมการสรรหาครูเกียรติคุณผู้ตามรอยพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยจะมีการมอบโล่ในวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560 และร่วมการเฉลิมฉลอง 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้สถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งพระราชบิดา ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ โทร 02- 218 2633 ต่อ 315 และ 317 โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์  รายงาน

ติดต่อเรา