ได้ไปต่อระดับภาคตัวแทนกีฬาเทเบิลเทนนิสโรงเรียนบ้านธารนพเก้า ครูสมเกียรติ หาญเชิงชัย ครู คศ.3 กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา หัวหน้าผู้ฝึกสอนโรงเรียนบ้านธารนพเก้า

ได้ไปต่อระดับภาคตัวแทนกีฬาเทเบิลเทนนิสโรงเรียนบ้านธารนพเก้า ครูสมเกียรติ หาญเชิงชัย ครู คศ.3 กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา หัวหน้าผู้ฝึกสอนโรงเรียนบ้านธารนพเก้า ได้นำนักกีฬาเทเบิลเทนนิสเข้าร่วม “การแข่งขันกีฬาโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 19-28 กรกฏาคม 2560 ณ โรงเรียนวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ” ซึ่งผลการแข่งขันนักกีฬาโรงเรียนบ้านธารนพเก้า ได้ไปต่อระดับภาค ได้แก่ เด็กหญิงภัทรพร เกิดกลาง

      

ติดต่อเรา