สพป.สระแก้ว เขต ๑ รับรางวัลเนื่องในวันภาษาไทย ๒๕๖๐

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดโครงการ “รักษ์ภาษาไทย” เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติปี ๒๕๖๐ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ มีข้าราชการและสถานศึกษาในสังกัด ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับรางวัลต่างๆ ดังนี้

๑. นางประไพ ฉายอรุณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รับรางวัลศึกษานิเทศก์ที่ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยประสบผลสำเร็จ  ระดับดี
๒. โรงเรียนบ้านหนองแก รับรางวัลโรงเรียนที่ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยประสบผลสำเร็จ ระดับดี 
๓. นางสาวกมลวรรณ ศรีสังวาลย์ รับรางวัล เรียงความ ความสามารถพิเศษ ลำดับที่ ๕ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ได้รับรางวัลนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย  

โดยมีนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้มอบ

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์  ถ่ายภาพ/รายงาน

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

เรือง จันทพันธ์       อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา