เชิญประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ประจำเดือนสิงหาคม 2560

สพป.สระแก้ว เขต 1 เชิญผู้อำนวยการสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ประจำเดือนสิงหาคม 2560 ในวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมบุนนาค(รวมใจภักดิ์) 

หมายเหตุ : ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกท่านเข้าประชุมด้วยตนเอง (ห้ามส่งผู้แทน)

ติดต่อเรา