ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เปิดโครงการปฏิบัติธรรมจาริณี

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการปฏิบัติธรรมจาริณี
เนื่องในโอกาสถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อเป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิต เสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว จำนวน ๑๕๐ คน ให้มีความสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต
และมีความรอบรู้ที่เหมาะสมดำเนินชีวิต ณ วัดศาลาลำดวน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗

 

IMG_5830 IMG_5832 IMG_5837 IMG_5838 IMG_5851 IMG_5852 IMG_5853 IMG_5854 IMG_5863 IMG_5865

ติดต่อ สพป.สก.1