พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2560   กองลูกเสือโรงเรียนบ้านคลองทราย
เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ณ รร.อนุบาลวังสมบูรณ์ และ บำเพ็ญประโยชน์ ณ บ้านคลองทราย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อเรา