ถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

18 กรกฎาคม 2560 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ

ถนอมจิตร พอใจ รายงาน

วันชัย ธนังไพศาล อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1