ปรับ บัญชีรายชื่อที่ต้องเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยกิจกรรมการเขียนสรุปความและการเขียนสื่อความ

แจ้ง การปรับ บัญชีรายชื่อที่ต้องเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยกิจกรรมการเขียนสรุปความและการเขียนสื่อความ ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมบุนนาค สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 คลิกที่นี่