ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยุ่หัว (ร.10)

นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 นำข้าราชการในสังกัด  ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงความจงรักภักดี ต่อพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบรอบ 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์  รายงาน

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

เรือง จันทพันธ์       อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา