ทัศนศึกษาที่สวนผลไม้และศึกษาเรียนรู้ที่อ่าวคุ้งกระเบน

asc

วันที่  26  มิ.ย.  2557

คณะครูและนักเรียนไปทัศนศึกษาร่วมกันที่สวนผลไม้  อ.ท่าใหม่  จ.จันทบรี

ได้รับประทานผลไม้กันอย่างเต็มที่  ได้รู้ถึงรสชาติและคุณประโยชน์ของผลไม้ต่างๆ

และเดินทางไปแหล่งเรียนรู้ที่ป่าชายเลน  อ่าวคุ้งกระเบน

ได้ศึกษาเรียนรู้ต้นไม้หลากหลายชนิดและสัตว์ทะเลต่างที่อาศัยอยู่ที่ป่าชายเลน

ได้รู้ถึงคุณค่าของการอนุรักษ์ป่า เพื่อทำให้ระบบนิเวศในโลกของเราสมดุล

และไม่ทำให้โลกเราเกิดภัยพิบัติต่างๆ

5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

ติดต่อเรา