ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผู้ทีสนใจสมัครเข้าร่วมการอบรม แจ้งความประสงค์หรือติดต่อขอรับแบบตอบรับได้ที่ คุณรัชวุฒิ ชื่อแผ้ว เบอร์โทรศัพท์ 027162421 เอกสารดังแนบ

scan00016

ติดต่อเรา