พิธีสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เรือโท สุวัฐ แก้วเมฆ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธารนพเก้า

พิธีสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เรือโท สุวัฐ แก้วเมฆ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธารนพเก้า ได้เป็นประธานในพิธีสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ สนามโรงเรียนบ้านธารนพเก้า เพื่อเป็นการถวายราชสักการะ รัชกาล ที่ 10 ทรงเป็นประมุขของคณะลูกเสือไทย

ติดต่อเรา