สพป.สระแก้ว เขต 1 รับมอบดอกไม้จันทน์

นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นผู้รับมอบดอกไม้จันทน์ จากกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการคุณภาพศึกษา ซึ่งได้มอบหมายให้กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสังกัด จัดทำดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ดอก โดยแต่กลุ่มเครือข่ายฯ เริ่มทยอยนำดอกไม้จันทน์มาส่งมอบให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 เพื่อส่งต่อให้จังหวัดสระแก้วรวบรวมดำเนินการต่อไป  

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์  ถ่ายภาพ/รายงาน

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

เรือง จันทพันธ์       อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา